సాగు పద్దతులు
అగ్రి హ్యాక్స్
తెగుళ్ళు మరియు చీడపీడలు
పంట తయారీ విధానం
నీటిపారుదల పద్ధతులు

తాజా కథనాలు

సాగు పద్దతులు

అగ్రి హ్యాక్స్

తెగుళ్ళు మరియు చీడపీడలు

పంట తయారీ విధానం

నీటిపారుదల పద్ధతులు

11 భారతదేశంలోని రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యలు

భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో  వ్యవసాయం ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. మొత్తం భారతీయ జనాభాలో దాదాపు 60% మంది వ్యవసాయంలో నిమగ్నమై ఉన్నారు, దేశ స్తూల దేశీయోత్పత్తి లో 18% వాటా వ్యవసాయం నుండి...

చిరుధాన్యాల ఆధారిత ఉత్పత్తుల కోసం ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమకు ఉత్పత్తి అనుసంధానిత ప్రోత్సాహక పథకం (PLISMBP)

చిరుధాన్యాల ఆధారిత ఉత్పత్తుల కోసం ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమకు ఉత్పత్తి అనుసంధానిత ప్రోత్సాహక పథకం (PLISMBP) 2022లో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ (MOFPI) ద్వారా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమ కోసం...