HomeGovt for Farmersಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನದಾತ ಆಯ್ ಸಂರಕ್ಷ್ ಅಭಿಯಾನ (PM-AASHA)

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನದಾತ ಆಯ್ ಸಂರಕ್ಷ್ ಅಭಿಯಾನ (PM-AASHA)

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನದಾತ ಆಯ್ ಸಂರಕ್ಷಾನ್ ಅಭಿಯಾನವು (PM-AASHA) 2018 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕೃಷಿಯ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಸದರಿಯು ದೇಶದ ಪರಿಶ್ರಮಿ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. PM-AASHA ಭರವಸೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಣಿವರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮರ್ಪಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನುಭವಿಸುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಯೋಜನಾವಲೋಕನಾ

 • ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಪಡು: 2018 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಯೋಜನಾ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ: ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.
 • ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ.
 • ಪ್ರಾಯೋಜಿತ / ವಲಯ ಯೋಜನೆ: PM-AASHA ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವೆಬ್ಸೈಟ್: PM-AASHA ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ನೇರ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ.
 • ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳು

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನದಾತ ಆಯ್ ಸಂರಕ್ಷನ್ ಅಭಿಯಾನದ (PM-AASHA) ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸಮಗ್ರ ವಿವರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ

 1. ಬೆಲೆ ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆ (PSS)

 • ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು ಕನಿಷ್ಟ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP) ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಪೂರ್ವ-ನೋಂದಾಯಿತ ರೈತರಿಂದ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳು ಗಳಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ನೇರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ PSS ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ.
 • PSS ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತವೆ.
 • ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮ (FCI) PSS ನ ದಕ್ಷ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಶೇಕಡ 25% ನಷ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತದೆ.

2.ಬೆಲೆ ಕೊರತೆ ಪಾವತಿ ಯೋಜನೆ (PDPS)

 • PDPS ಎಲ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ MSP ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಇದು MSP ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರೈತರ ನೋಂದಾಯಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
 • PSS ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, PDPS ಬೆಳೆಗಳ ಭೌತಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

3.ಖಾಸಗಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕಿಸ್ಟ್ ಯೋಜನೆ (PPPS) ಪೈಲಟ್

 • ಆಯ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳಿಗೆ ಪೈಲಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ PPPS ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಇದು PSS ಗೆ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಟಾಕಿಸ್ಟ್‌ಗಳ ಗಮನಾರ್ಹ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ.
 • ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು MSP ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ MSP ಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ನ್ಯಾಯಯುತ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅಧಿಸೂಚಿತ MSP ಯ ಶೇಕಡ 15% ಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನದಾತ ಆಯ್ ಸಂರಕ್ಷ್ ಅಭಿಯಾನ್ (PM-AASHA) ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಆವರ್ತಕ ನವೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಉಪಯೋಗಗಳು

 1. ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು: PM-AASHA ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು (MSP) ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ರೈತರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ರೈತರನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
 2. ಬೆಲೆಯ ಸ್ಥಿರತೆ: ಯೋಜನೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಲೆ ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆ (PSS) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು MSP ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮವು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅವರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 3. ನೇರ ಪಾವತಿ: ಬೆಲೆ ಕೊರತೆ ಪಾವತಿ ಯೋಜನೆ (PDPS) ರೈತರಿಗೆ ನೇರ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಭೌತಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ MSP ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
 4. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ: ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕಿಸ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ (PPPS) ಪ್ರಯೋಗವು ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಬೆಲೆ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
 5. ಕಡಿಮೆಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ: PSS ಮತ್ತು PDPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 6. ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಯತೆ: ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೃಷಿ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ PSS ಅಥವಾ PDPS ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
 7. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಏಕೀಕರಣ: PDPS ಗಾಗಿ ನೇರ ಲಾಭ ವರ್ಗಾವಣೆ (DBT) ಮಾದರಿಯು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ನೂನ್ಯತೆಗಳು

 1. ಸೀಮಿತ ಬೆಳೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ: PM-AASHA ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳು ಗಳಂತಹ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಯೋಜನೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಬೆಳೆ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಬೆಳೆಗಳ ರೈತರು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಹುದು.
 2. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸವಾಲುಗಳು: ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಸಮರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಪಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸವಾಲುಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು.
 3. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಓವರ್ಹೆಡ್: ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರೈತರ ನೋಂದಣಿ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನೇರ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಗಣನೀಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು.
 4. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿರೂಪ: PSS ಮೂಲಕ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರಮವು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು.
 5. ಸರ್ಕಾರದ ಅವಲಂಬನೆ: PM-AASHA ಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣವು ಗಣನೀಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಮರ್ಥ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
 6. ಸರ್ಕಾರದ ಅವಲಂಬನೆ: ಯೋಜನೆಯು ಅಗತ್ಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸುಸ್ಥಿರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ.

ಹಿನ್ನುಡಿ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನದಾತ ಆಯ್ ಸಂರಕ್ಷ್ ಅಭಿಯಾನವು (PM-AASHA) ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಆದಾರ ಸ್ಥಂಬವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೀಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಬೆಂಬಲ, ಕೊರತೆ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ, PM-AAHA ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಯತ್ನವು ತನ್ನ ಕೃಷಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

spot_img

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ

ನಮ್ಮಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ.

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನಗಳು