ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೇಖನಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಸುದ್ಧಿ

ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಸುದ್ದಿ

ಔದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮಾತುಕತೆಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಚಾರಗಳು

ಈರುಳ್ಳಿ ಕೃಷಿ: ಯಶಸ್ವಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ಈರುಳ್ಳಿ (ಆಲಿಯಮ್ ಸೆಪಾ) ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ ತರಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಘಟಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಲಿಯಮ್ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಲೀಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೀವ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ....

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ಇ-ನ್ಯಾಮ್) ಯೋಜನೆ

ಪರಿಚಯ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ಇ-ನ್ಯಾಮ್) ಯೋಜನೆಯು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 2016 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ /ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಕ್ಕೂಟ...