ಹೆಚ್ಚು ಓದಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಬೆಳೆಗಳು, ಅದರ ರೋಗಗಳು, ನಿರ್ವಹಣೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃಷಿ ಸುದ್ದಿಗಳು, ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಓದಿ.

ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದು ಏನನ್ನು ಓದಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚು ಓದಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಲೇಖನಗಳು

ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೇಖನಗಳು

ಬೆಳೆಯ ವಿಧಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳು

ಸುದ್ದಿಗಳು

-

ಇತ್ತೀಚಿನ ವೀಡಿಯೊಗಳು

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ಬಿಗ್‌ಹಾಟ್ ಅನ್ನು 2015 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಒಂದು ತಂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು . ಬಿಗ್‌ಹಾಟ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಅಗ್ರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಜ್ಞಾನ, ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಗೂ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದವರೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ

Crops
Happy Farmer
News
Live TV