அண்மை கட்டுரைகள்

வெற்றிக் கதைகள்

விவசாயிகளிடமிருந்து நேரடியாக

விவசாயத்தில் பெண்கள்

ஆய்வுகள்

தர்பூசணி பயிரைத் தாக்கும் நோய்கள், காரணங்கள், அறிகுறிகள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள்

தர்பூசணி இந்தியாவில் கோடை காலத்தில் பரவலாக வளர்க்கப்படும் ஒரு முக்கியமான பழப் பயிர் மற்றும் விவசாயிகளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க பொருளாதார நன்மைகளை வழங்கும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது. அவை வளர்க்க எளிதானவை. ஒப்பீட்டளவில் சிறிய பராமரிப்பு...

சிவப்பு சிலந்திப் பூச்சி அறிகுறிகள் என்ன? தடுப்பு நடவடிக்கை செய்வது எப்படி? மேலாண்மை தீர்வுகள் என்ன?

தக்காளி உற்பத்தியில் இந்தியா இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது. முதலிடத்தில் சீனா உள்ளது. 2022 ஆம் ஆண்டில் 20.34 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் தக்காளி இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், அவை குறிப்பிடத்தக்க பயிர்...