அண்மை கட்டுரைகள்

தேசிய வேளாண் செய்திகள்

மாநில வேளாண் செய்திகள்

வேளாண் துறை வல்லுநர்கள்

முக்கிய நிகழ்வுகள்

பிஸ்னஸ் ஐடியா

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கு ஏற்ற கடற்கரை வாழ்விடங்கள் மற்றும் உறுதியான வருமானத்திற்கான சதுப்புநில முன்முயற்சித் திட்டம் (MISHTI)!

கடற்கரை வாழ்விடங்கள் மற்றும் உறுதியான வருமானத்திற்கான சதுப்புநில முன்முயற்சித் திட்டம் (MISHTI) என்பது, இந்தியாவின் கடற்கரை ஓரங்களில் உள்ள சதுப்புநில வாழ்விடங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் மறுசீரமைப்பை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட மத்திய அரசின்...

வேளாண் உற்பத்திப் பொருள்களின் போக்குவரத்தை எளிதாக்கும் கிருஷி உதான் திட்டம்!

கிருஷி உதான் திட்டம் என்பது அனைத்து விவசாய உற்பத்திகளுக்கும் தடையற்ற, செலவு குறைந்த, காலக்கெடுவுக்கான விமானப் போக்குவரத்து மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய தளவாடங்களை வழங்குவதற்காக தொடங்கப்பட்ட மத்திய அரசின் திட்டமாகும். இத்திட்டம் சிவில்...