சம்பா சாகுபடி
குறுவை சாகுபடி

அண்மை கட்டுரைகள்

பருவகால பயிர்கள்

பயிர் வகைகள்

பயிர் மேலாண்மை

பருத்தியில் பூச்சி மேலாண்மை

பருத்தி இந்தியாவின் மிக முக்கியமான பண மற்றும் நார் பயிர்களில் ஒன்றாகும் மற்றும் நாட்டின் விவசாய மற்றும் தொழில்துறை பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. அதன் பொருளாதார முக்கியத்துவம் காரணமாக, இது பெரும்பாலும்...

வெங்காய சாகுபடி: வெற்றிகரமான அறுவடைக்கு ஒரு விரிவான வழிகாட்டி

வெங்காயம் (அல்லியம் சீஃபா) ஒரு முக்கியமான வேர் வகை காய்கறி ஆகும். இது பல இந்திய உணவுகளில் பிரதான மூலப்பொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது அல்லியம் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது. இதில் பூண்டு, லீக்ஸ் மற்றும்...