HomeCropகரும்பு இடைக்கணு துளைப்பான் அல்லது புழு: தொற்று மற்றும் அதன் மேலாண்மை

கரும்பு இடைக்கணு துளைப்பான் அல்லது புழு: தொற்று மற்றும் அதன் மேலாண்மை

உலகின் பல வெப்பமண்டல மற்றும் மிதவெப்ப மண்டல பகுதிகளில் கரும்பு ஒரு முக்கியமான பணப்பயிராகும். இருப்பினும், கரும்பு இடைக்கணு துளைப்பான் கரும்பு விவசாயிகளுக்கு கணிசமான பொருளாதார இழப்பை ஏற்படுத்தும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பூச்சியாகும். கரும்புத் தண்டுகளின் உட்புறத் திசுக்களை உண்ணும் கரும்புகளின் லார்வாக்கள் மிதமான தாக்குதலின் போது 20% முதல், கடுமையான தாக்குதலின் போது 50% வரை மகசூல் இழப்புக்கு வழிவகுக்கும். இந்தக் கட்டுரையில், கரும்பு இடைக்கணு துளைப்பான் பற்றிய ஒரு விரிவான கண்ணோட்டத்தை வழங்குகிறோம் மற்றும் அதன் சேதத்தைக் குறைக்க விவசாயிகளுக்கு உதவும் பல்வேறு கட்டுப்பாட்டு உத்திகளைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.

இவை பழுப்பு நிறத் தலைகள் கொண்ட வெண்மையான லார்வாக்கள். இவை உடலின் முதுகுப் பக்கத்தில் உள்ள நீளமான கோடுகள் மற்றும் கரும்புள்ளிகளால் அடையாளம் காணப்படுகின்றன. கரும்புகளைச் சுற்றிலும் நீர் தேங்கியுள்ள சூழ்நிலைகள் கரும்பு இடைக்கணு துளைப்பான் உருவாக்கத்திற்கு சாதகமானது. குறைந்த வெப்பநிலை மற்றும் அதிக ஈரப்பதம் ஆகியவை இடைக்கணுப் புழுவின் எண்ணிக்கை பெருவெடிப்புக்கு சாதகமாக உள்ளது.

தொற்று வகை

இடைக்கணுப் புழுவின் லார்வாக்கள் தண்டு வழியாக சுரங்கப்பாதையை உருவாக்கி, கரும்பை கிடைமட்டமாக உண்ணும் மற்றும் கரும்புகளை உடைத்து சேதத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

அறிவியல் பெயர்: சைலோ சக்காரிபேகஸ் இன்டிகஸ்

அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்கள்

கரும்பு இடைக்கணு துளைப்பான் என்பது இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் கரும்பு பயிருக்கு கடுமையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் பூச்சியாகும். ஆனால் கர்நாடகா, கேரளா, உத்தரபிரதேசம் மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களில் இதன் பாதிப்பு மிகவும் கடுமையாக உள்ளது.

அறிகுறிகள்

 • ஆரம்பத்தில் லார்வாக்கள் இளம் சுருட்டப்பட்ட இலைகளை உண்ணும் மற்றும் இலைகளில் துளையை ஏற்படுத்துகின்றன.
 • அவை தாவர வளர்ச்சியின் ஆரம்ப கட்டங்களில் கருத்து காய்தல் அறிகுறிகளையும் உருவாக்குகின்றன. அதாவது, குருத்து அழுகி காய்ந்து போதல்.
 • பாதிக்கப்பட்ட கணுப் பகுதியானது, பல துளைகளுடன் கூடிய இடைக்கணுக்கள் சுருங்கி சுருக்கப்பட்டதற்கான ஆதாரங்களைக் காட்டுகிறது.
 • கணுவிடைப் பகுதியில், துளைகளும் மற்றும் துறைகளின் அருகில் புழுவின் எச்சமும் காணப்படும். 
 • பாதிக்கப்பட்ட திசுக்கள் சிவப்பு நிறமாக மாறும்.
 • தொற்று கடுமையாக இருக்கும் போது, தாவரத்தின் தண்டுகள் பலவீனமாகி, அவற்றின் வளர்ச்சியில் குறிப்பிடத்தக்க குன்றலுக்கு வழிவகுக்கும்.

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள்

கரும்பில் இடைக்கணு துளைப்பான்களை நிர்வகிக்க, பல்வேறு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளின் கலவையைப் பயன்படுத்துவது அவசியமாகும்.

கலாச்சாரக் கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

 • நடவு செய்வதற்கு, பூச்சிகள் இல்லாத கரும்புகளை (செட்களை) தேர்வு செய்யவும்.
 • CO 975, COJ 46 மற்றும் CO 7304 போன்ற எதிர்ப்புத் திறன் கொண்ட ரகங்களை வளர்க்கவும்
 • கரும்பு வயலில் உள்ள களைகளை அகற்றி அழிக்கவும்.
 • அதிக அளவு நைட்ரஜன் உரங்களைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும்.
 • கரும்புகளை அகற்றி குப்பைகளை எரித்து இலை உறைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள லார்வாக்கள் மற்றும் பியூபாக்களை அகற்றவும்.

இயந்திரக் கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

 • முட்டைகளை அவ்வப்போது சேகரித்து அழிக்கவும்.
 • ஒரு ஏக்கருக்கு 4-5 பொறிகள் என்ற அளவில் இனக்கவர்ச்சி பொறிகளை அமைத்து, 45 நாட்களுக்கு ஒருமுறை அதில் லியூரை மாற்றி, இடைக்கணு துளைப்பான்களை திறம்படப் பிடிக்கவும்.

உயிரியல் கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

 • முட்டை ஒட்டுண்ணிகளான ட்ரைக்கோகிராமா சிலோனிஸ் மற்றும் லார்வா ஒட்டுண்ணிகளான ஸ்டெனோபிரகான் டீசே, அபாண்டெல்ஸ் ஃபிளேவிப்ஸ் போன்ற உயிர்க் கட்டுப்பாட்டு முகவர்கள், இடைக்கணுத் துளைப்பான்களை ஒட்டுண்ணியாக்கி, அதனைக் கட்டுப்படுத்த ஊக்குவிக்கவும்.
 • இடைக்கணு துளைப்பான்களைக் கட்டுப்படுத்த புயூப்பல் ஒட்டுண்ணிகளை வெளியிடவும்.
 • ஆனந்த் டாக்டர். பாக்டோஸ் பிரேவ் என்பது பியூவேரியா பாசியானாவைக் கொண்ட ஒரு சூழல் நட்பு உயிர் பூச்சிக்கொல்லியாகும். இது எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய பூச்சிகளின் மேல்தோல் மீது செயல்பட்டு நச்சுகளை உருவாக்கி அவற்றைக் கொல்லும். பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 மில்லி ஆகும்.

இரசாயனக் கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

கரும்பு இடைக்கணு துளைப்பானை கட்டுப்படுத்த கலாச்சார, இயந்திர மற்றும் உயிரியல் கட்டுப்பாட்டு உத்திகள் போதுமானதாக இல்லாத சந்தர்ப்பங்களில், இரசாயன கட்டுப்பாட்டு முறையை கடைப்பிடிப்பது அவசியமாக இருக்கலாம்.  இடைக்கணு துளைப்பானை கட்டுப்படுத்த பயன்படும் இரசாயனங்கள் பின்வருமாறு அடங்கும்.

 • கரும்பு இடைக்கணு துளைப்பான்களைக் கட்டுப்படுத்துவதில் தஃப்கார் பூச்சிக்கொல்லி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. இது டைமீத்தோயேட் 30% EC கொண்ட ஆர்கனோபாஸ்பேட் குழுவினைச் சார்ந்து. பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1.5-2.5 மில்லி ஆகும்.
 • போலீஸ் பூச்சிக்கொல்லியும் கரும்பில் உள்ள இடைக்கணு துளைப்பான்களைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. இதன் தொழில்நுட்ப உள்ளடக்கம் ஃபிப்ரோனில் 40% + இமிடாக்ளோபிரிட் 40% WG. ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 0.2-0.6 கிராம் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
 • கார்போஃபியூரான் 3ஜி துகள்கள் அடங்கிய ஃபுராடான் பூச்சிக்கொல்லியை ஏக்கருக்கு 12 கிலோ என்ற அளவில் நிலத்தில் இடவும்.
spot_img

மேலும் அறிய

தொடர்பில் இருக்க

அண்மை தகவல்களைப் பெற எங்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்