HomeCropமிளகாய் பயிரைத் தாக்கும் ஆந்த்ராக்னோஸ் நோயை எளிதாக மேலாண்மை செய்யப் பயனுள்ள உத்திகள்

மிளகாய் பயிரைத் தாக்கும் ஆந்த்ராக்னோஸ் நோயை எளிதாக மேலாண்மை செய்யப் பயனுள்ள உத்திகள்

கொலட்டோடிரைக்கம் கேப்சைசி என்ற பூஞ்சையால் ஏற்படும் மிளகாய் ஆந்த்ராக்னோஸ், உலகளவில் மிளகாய் பயிர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க அச்சுறுத்தலாக உள்ளது. இந்த அழிவுகரமான நோய் தாவரத்தின் இலைகள் மற்றும் பழங்கள் இரண்டையும் பாதிக்கும். இதனால் மகசூல் இழப்பு மற்றும் பயிரின் தரம் குறையும். ஆந்த்ராக்னோஸின் தீங்கு விளைவிக்கும் தாக்கங்களிலிருந்து மிளகாய் அறுவடைகளைப் பாதுகாக்க விரும்பும் விவசாயிகளுக்கு, இந்நோய்க்கு காரணங்கள், அறிகுறிகள் மற்றும் பயனுள்ள மேலாண்மை உத்திகளைப் புரிந்துகொள்வது மிகவும் முக்கியமானது. இந்த கட்டுரையில், இந்த பூஞ்சை நோய்த்தொற்றின் முக்கிய அம்சங்களையும் அதை எவ்வாறு கையாள்வது என்பதையும் பற்றி தெரிந்துகொள்வோம்.

பரவல் மற்றும் உயிர்வாழும் முறை

 • சுமார் 28°C வெப்பநிலை, ஈரப்பதம் 92-95% மற்றும் பழங்கள் பழுக்க இருக்கும் கட்டத்தில் மழைப்பொழிவு ஆகியவை நோய் வளர்ச்சிக்கு சாதகமானவை.
 • பூஞ்சை வெளிப்புறமாக பரவும்போது விதை மூலமாகவும் மற்றும் இரண்டாம் நிலை பரவல் காற்று மூலம் கொனிடியாக்களால் ஏற்படுகிறது.
 • வறண்ட நிலையிலும், இறந்த கிளைகளிலும் மற்றும் வயலில் உள்ள தாவர குப்பைகளுக்குள்  இப்பூஞ்சையின் செயல்பாடற்ற வித்திகள் உயிர்வாழ்கிறது.

அறிகுறிகள்

 • நோய் இரண்டு நிலைகளில் வெளிப்படுகிறது: இறக்கும் நிலை மற்றும் பழுத்த பழங்கள் அழுகல் நிலை.

இறப்பு நிலை

 • முதன்மையான அறிகுறிகள், தளிர் கிளைகளில் நெக்ரோசிஸ் ஏற்பட்டு, நுனியில் இருந்து தொடங்கி அவை கீழ்நோக்கி முன்னேறும்.
 • நோய் முன்னேறும்போது, கிளைகள் வைக்கோல் நிறமாக மாறும்.
 • நெக்ரோடிக் புள்ளிகளில், முழுவதும் ஏராளமான கருப்பு புள்ளிகள் (பூஞ்சை வித்திகள்) சிதறிக்கிடப்பதைக் காணலாம்.
 • கடுமையான தாக்குதலில் முழு தாவரமும் வாடிவிடும்.
 • பூஞ்சைகள் பழத்தின் காம்பு மற்றும் தண்டையும் பாதிக்கலாம்.

பழுத்த பழங்கள் அழுகும் நிலை

 • பழத்தின் தோலில் சிறிய, கருப்பு வட்டப் புள்ளிகள் தோன்றும்.
 • கருப்பு விளிம்புகள் கொண்ட இந்த நீரில் நனைந்தது போன்ற புள்ளிகள், இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் பூஞ்சை வித்திகளை உருவாக்குகின்றன.
 • நோய் முன்னேறும்போது, பழங்களில், அடர்த்தியான (பூஞ்சை அசெர்வுலி) கொண்ட செறிவான அடையாளங்களை உருவாக்குகின்றன. இதனால் முதிர்ச்சி அடையாத பழங்கள் வீழ்ச்சி மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க மகசூல் இழப்பு ஏற்படுகிறது.
 • நோயுற்ற பழங்கள் வெட்டப்படும்போது, கீழ் தோலின் மேற்பரப்புகள், எண்ணிலடங்கா சிறிய உயர்ந்த கருப்பு ஸ்ட்ரோமாடிக் பூஞ்சைகளால்  மூடப்பட்டிருக்கும்.
 • முதிர்ந்த நிலைகளில், விதைகள் பூஞ்சை ஹைஃபாவால் மூடப்பட்டிருக்கும். இதன் விளைவாக துருப்பிடித்த நிறத்தில் இருக்கும்.

தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

 • நோயின் அறிகுறிகளுக்கு விதைகள் அல்லது தோட்டங்களை தவறாமல் கண்காணிக்கவும்.
 • வயல்களில் முறையான வடிகால் வசதியை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
 • புரவலன் அல்லாத பயிர்களுடன் (3-4 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேல்) நீட்டிக்கப்பட்ட பயிர் சுழற்சி முறையை செயல்படுத்தவும்.
 • நோய் இல்லாத மிளகாய் விதைகளை நடவு செய்ய பயன்படுத்தவும்.
 • நோய்வாய்ப்பட்ட பழங்கள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட தாவர குப்பைகளை வயலில் இருந்து அகற்றவும். ஏனெனில் அவை பூஞ்சை தொற்றுக்கு ஆதாரங்களாக செயல்படுகின்றன.
 • அறிகுறிகளின் தீவிரத்தை குறைக்க பயிர்களை முன்கூட்டியே அறுவடை செய்யுங்கள்.

மிளகாயில் ஆந்த்ராக்னோஸ் மேலாண்மை

மிளகாய் பயிர்களில் ஆந்த்ராக்னோஸ் நோய்த்தொற்றுகளை திறம்பட நிர்வகிக்க, உயிரியல் மற்றும் இரசாயன கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளின் கலவையானது அடிக்கடி தேவைப்படுகிறது. கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுத்தக்கூடிய பூஞ்சைக் கொல்லிகள் கீழே உள்ள அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன:

பொருளின் பெயர் தொழில்நுட்ப உள்ளடக்கம் மருந்தளவு
உயிரியல் மேலாண்மை
ஃபங்கோ ரேஸ் தாவர சாறுகள் 1-2 மில்லி / லிட்டர் தண்ணீர்
ஜியோலைஃப் ரிகவர் நியூட்ரி இயற்கை சாறுகள் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் 0.5-1 கிராம்/லி தண்ணீர்
டெர்ரா ஃபங்கிகில் மூலிகை உருவாக்கம் 3-4 மில்லி / லிட்டர் தண்ணீர்
அன்ஷுல் சூடோமேக்ஸ் பயோ சூடோமோனாஸ் ஃப்ளோரசன்ஸ் 3 கிராம்/லி தண்ணீர்
இரசாயன மேலாண்மை
கோசைட் பூஞ்சைக் கொல்லி காப்பர் ஹைட்ராக்சைடு 53.8% DF 2 கிராம்/லி தண்ணீர்
டாடா M45 பூஞ்சைக் கொல்லி மான்கோசெப் 75% WP 2-2.5 கிராம்/லி தண்ணீர்
லூனா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பூஞ்சைக் கொல்லி ஃப்ளூபிராம் 17.7% + டெபுகோனசோல் 17.7% SC 1 மில்லி / லிட்டர் தண்ணீர்
மெரிவோன் பூஞ்சைக் கொல்லி ஃபுளூக்சாபைராக்சைடு 250 G/L + பைரகுளோஸ்ட்ரோபின் 250 G/L SC 0.4-0.5 மிலி/லி தண்ணீர்
இன்டோஃபில் M45 பூஞ்சைக் கொல்லி மான்கோசெப் 75% WP 3 கிராம்/லி தண்ணீர்
ரோகோ பூஞ்சைக் கொல்லிகள் தியோபனேட் மெத்தில் 70% WP 0.5 கிராம்/லி தண்ணீர்
சார்தக் பூஞ்சைக் கொல்லி கிரெசாக்சிம்-மீத்தைல் 15% + குளோரோதலானில் 56% WG 2 கிராம்/லி தண்ணீர்
எர்கான் பூஞ்சைக் கொல்லி கிரெசாக்சிம்-மீத்தைல் 44.3% SC 0.6 மிலி/லி தண்ணீர்
அமிஸ்டர் டாப் பூஞ்சைக் கொல்லி அசோக்ஸிஸ்ட்ரோபின் 18.2% + டிஃபெனோகோனசோல் 11.4% SC 1 மில்லி / லிட்டர் தண்ணீர்
காத்யாயனி அசாக்ஸி பூஞ்சைக் கொல்லி அசோக்ஸிஸ்ட்ரோபின் 23% SC 1-1.5 மிலி/மிட் தண்ணீர்
டாடா இசான் பூஞ்சைக் கொல்லி குளோரோதலோனில் 75% WP 2.5 கிராம்/லி தண்ணீர்
ஸ்கோர் பூஞ்சைக் கொல்லி டிஃபெனோகோனசோல் 25% EC 0.5 கிராம்/லி தண்ணீர்
பிளிடாக்ஸ் பூஞ்சைக் கொல்லி காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு 50% WP 2 கிராம்/லி தண்ணீர்
அவென்ஸர் க்ளோ பூஞ்சைக் கொல்லி அசோக்ஸிஸ்ட்ரோபின் 8.3% + மான்கோசெப் 66.7% WG 3 கிராம்/லி தண்ணீர்
கேப்ரியோ டாப் பூஞ்சைக் கொல்லி மெட்டிராம் 55%+ பைராக்ளோஸ்ட்ரோபின் 5% WG 3-3.5 கிராம்/லி தண்ணீர்

 

spot_img

மேலும் அறிய

தொடர்பில் இருக்க

அண்மை தகவல்களைப் பெற எங்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்